Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 lutego 2022.
Ze zmianami z dnia 28 lutego 2022.

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w głosowaniu na najlepszy dyplom zestawienia artystyczno-projektowego – „Dyplomy FNC 2021” zwanego dalej „Zestawieniem”.
 2. Organizatorem studio FNC Marta Drożdżowska, ul. Bałuckiego 7, 30-318 Kraków, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. W głosowaniu może wziąć udział każdy z internautów.
 4. Celem głosowania jest wyróżnienie 10 najlepszych prac dyplomowych zdaniem internautów.
 5. Wybrane w trakcie głosowania projekty dyplomowe zostaną zaprezentowane na stronie www.dyplomy.fontnieczcionka.pl na specjalnej podstronie poświęconej wyróżnionym Dyplomom z roku 2021. 
 6. Organizator nie wyklucza również wydruk prac oraz możliwość późniejszej prezentacji wybranych prac na wystawie stacjonarnej.
 7. Jedna osoba może oddać wyłącznie jeden głos na konkretną pracę (jeden e-mail = jeden głos).
 8. Jedna osoba może oddać głos na wiele prac z zachowaniem zasady z pkt. 7.
 9. Jeżeli zajdzie domniemanie, że głosy zdobywane były w sposób nieuczciwy (masowe tworzenie e-maili, korzystanie z e-maili tymczasowych) – głosy mogą zostać cofnięte a praca zdyskwalifikowana z głosowania internetowego.
 10. Oddanie głosu oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych głosującego (adres e-mail) w celach związanych z głosowaniem.
 11. Przystąpienie do głosowania oznacza akceptację regulaminu.
 12. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu oraz możliwości odwołania głosowania.
 13. Organizator nie przewiduje żadnych nagród dla uczestników głosowania.
 14. Organizator może zadecydować o skróceniu lub przedłużeniu okresu głosowania, nie podając przyczyny.

Głosowanie na wybraną pracę:

 1. Aby zagłosować na wybrany dyplom, należy odwiedzić stronę www.dyplomy.fontnieczcionka.pl, wybrać dylom i w oknie „Zagłosuj na najlepszy dyplom” wpisać swój adres e-mail oraz wyrazić wszystkie wymagane zgody.
 2. Następnie na podany adres e-mail zostanie wysłany link potwierdzający, który należy kliknąć, aby potwierdzić swój głos.
 3. Głosowanie na prace możliwe jest tylko i wyłącznie od 21 marca 2022 28 marca 2022 do 4 kwietnia 2022 11 kwietnia 2022 do godziny 23:59.
 4. W wypadku problemów z oddaniem głosu należy skontaktować się bezpośrednio z organizatorem pod adresem kontakt@fontnieczcionka.pl