§.1 Postanowienia Ogólne

 • Administratorem danych jest studio FNC Marta Drożdżowska z siedzibą w Krakowie, przy ulicy Bałuckiego 7, NIP: 6431741158
 • Portal Internetowy FONT nie czcionka! jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism z numerem 872, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny.
 • Redaktorem naczelnym jest Tomasz Tobys
 • Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz krajowe regulacje w w/w zakresie, w tym zwłaszcza ustawa o ochronie danych osobowych).
 • Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach.
 • Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 • Studio FNC jest administratorem danych użytkowników przekazanych przez formularze umieszczone na stronie. Przechowywane dane to: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon.
 • Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do działalności studia,
 • Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do: dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@fontnieczcionka.pl
 • Studio FNC nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

§3. Pliki cookies

 • Serwis Internetowy korzysta z plików cookies (tak zwanych ciasteczek).
 • Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron Internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które w rezultacie pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu www.fontnieczcionka.pl, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu Internetowego.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenie funkcjonowania plików cookies przez użytkownika może wpłynąć na poprawne funkcjonowanie serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności firmy google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics (http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html)
 • Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w witrynie reklamodawcy.
 • Pliki cookie DoubleClick umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.
 • Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania pliku cookie DoubleClick do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach na stronie Ustawienia reklam (Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania reklam opartych na zainteresowaniach. Wystarczy wejść na stronę aboutads.info).

§.4 Mailing

 • Osoba, która prześle swój adres e-mail, musi potwierdzić, że adres e-mail należy do niej przez kliknięcie linka otrzymanego na e-mail wskazany w formularzu. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed podaniem niewłaściwego adresu e-mail.
 • Studio FNC przechowuje adres e-mailowy do momentu wycofania zgody przez użytkownika. W każdym momencie możliwe jest rezygnacja ze subskrypcji mailingu: pisząc na adres kontakt@fontnieczcionka.pl z prośbą o usunięcie adresu z bazy danych.

§.5 Cel zbierania danych

Dane zbierane są tylko i wyłącznie w celu realizowania działalności portalu FONT nie czcionka! Cel zbierania danych ze względu na rodzaj:

 • Pliki cookie – ulepszanie i dostosowywanie serwisu pod potrzeby użytkowników, monitorowanie wyników wyszukiwania i optymalizacja działania nawigacji.
 • Mailing – przesyłanie e-maili pod wskazany zaakceptowany adres.