Zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych

Wybierz kategorię
Pokaż

Opracowanie graficzne „Trylogii nowojorskiej” Paula Austera

„Trylogia Nowojorska” to trzy powieści detektywistyczne połączone ze sobą siecią intertekstualnych odniesień. Z biegiem akcji trzy historie zaczynają się między sobą przeplatać. Powracający bohaterowie, powtarzające się zdarzenia oraz ciągle obecne odwołania literackie tworzą nie mniej zagadkową całość niż sam wątek kryminalny. Interpretacja graficzna „Trylogii” daje czytelnikowi możliwość śledzenia tych zbieżności. Kod złożony z numeru tomu i strony, znaczniki wplecione w tekst, podzielone zdjęcia oraz odsyłacze do zewnętrznych źródeł pozwalają odkryć wielowarstwowość powieści Austera.

Studium projektowo-badawcze nowego produktu z przetworzonych ubocznych materiałów spalania w aspekcie wyzwań ekologicznych

Ashka to projekt z pogranicza materiałoznawstwa i wzornictwa. Problem w zagospodarowaniu odpadu: popiołu stał się inspiracją stworzenia nowego materiału. Głównym celem projektu było jak najefektywniejsze wykorzystanie popiołu również z uwagi na potencjalną doniosłość ekologiczną oraz ekonomiczną tego odpadu. Autor przeprowadził wnikliwą analizę rynku energetyki, która pokazała ogromną skalę problemu. Praca badawcza dotyczyła wielu prób obejmujących zmienne takie jak: ilości procentowe odpadu wraz ze spoiwem w postaci różnego rodzaju glinek oraz zmiennych parametrów spiekania materiału. Liczne próby doprowadziły do stworzenia tworzywa zawierającego 70% odpadu. Współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej zaowocowała zbadaniem fizycznych parametrów materiału.

Dyplom pokazuje poszczególne etapy prowadzące do stworzenia tworzywa (zaprezentowanego w rozbudowanej części ekspozycyjnej). Docelowy materiał został wykorzystany w formie płytek w kształcie rombów. Powstałe tworzywo jest barwione oraz kształtowane naturalnie poprzez zróżnicowane połączenie glinek i popiołów.

Centrum Kultury w Bieszczadach

Centrum Kultury w Bieszczadach to inżynierski projekt dyplomowy skupiony na kulturze, sztuce i tradycji Bieszczad. Odnosi się głównie do grup etnicznych: Bojków, Łemków i Hucułów. Jednym z założeń projektu jest budowanie świadomości tradycji i kultury poprzez architekturę.  Stąd też bryła budynku nawiązuje do architektury tradycyjnej tego regionu (chyż i grażd) oraz kontekstu otaczającego krajobrazu.

„Ukiś sobie” – projekt domowego zestawu do kiszenia

Projekt domowego zestawu do kiszenia jest odpowiedzią na rosnącą potrzebę powrotu do tradycyjnych sposobów przetwarzania żywności, wynikającej z przytłaczającej obecności przemysłowo przetworzonych produktów spożywczych. Zestaw ma za zadanie wspomagać zdrowy sposób odżywiania, ułatwiając proces wytwarzania napoju fermentowanego (zakwasu z buraków) oraz jego spożywanie. Jest również próbą zwrócenia uwagi na kwestię zależności naszego zdrowia i flory bakteryjnej jelit.

W skład zestawu wchodzą niezbędne naczynia oraz instrukcja pozwalająca przejść proces kiszenia krok po kroku. Zestaw „Ukiś sobie” wyróżnia się elegancką formą, ergonomią oraz użytymi materiałami (szkliwiona porcelana i drewno dębowe). Projekt był realizowany przy dużym wsparciu ceramika, pana Bogdana Kosaka.

„Zwłoki Janusza. Co dzieje się z ciałem po śmierci?”

Celem pracy magisterskiej była wizualizacja procesów pośmiertnych w formie ilustrowanej książki. Motywacją do zaprojektowania takiej publikacji była aurą tajemniczości, która otacza tematykę śmierci i pochówku oraz niedosyt konkretnych informacji na ten temat. Książka ma za zadanie w przystępny sposób pokazać nieprzystępne losy ludzkiego ciała  począwszy od umierania, skończywszy na rozkładzie w trumnie  po drodze podając czytelnikowi przeróżne ciekawostki związane z tym złożonym i długotrwałym procesem.

„Kalendarz rolnika”

Rolnictwo, wbrew stereotypom, to ważna część gospodarki  a przede wszystkim gałąź biznesu. Charakter pracy rolnika i wynikający z niego zakres obowiązków oraz ich specyfika (połączenie pracy fizycznej z prowadzeniem księgowości, marketingu, znajomości rynku, produktów rolnych) doprowadziły do chaosu w wielu gospodarstwach. Stąd pomysł na narzędzie, które wspomoże organizację pracy małych i średnich gospodarstw rolnych oraz wpłynie na ich kulturę ekonomiczną i lepsze zarządzanie.

„Kalendarz rolnika” to kompleksowe narzędzie wspomagające pozyskiwanie danych, ich porządkowanie, analizowanie, a także planowanie oraz zarządzanie finansami gospodarstwa rolnego. Projekt składa się z kalendarza książkowego oraz kart pracy. Mimo zróżnicowania polskich rolników, został przemyślany tak, aby pomóc zarówno gospodarstwom nastawionym na uprawę, jak i hodowlę. Problem projektowy, założenia projektowe – w końcu – koncepcja „Kalendarza...” oparte są na dogłębnej analizie potrzeb użytkownika oraz specyfiki jego kontekstów użytkowych.

„Ćwiczenia z pamięci”

Inspiracją do powstania projektu były traumatyczne doświadczenia pobytu w obozach pracy przymusowej w Kazachstanie i Syberii w latach 1944-1956 mamy autorki. Praca dotyka problem pamięci i traumy, w pośredni sposób dotykający także osób, które decydują się przepracować je przez sztukę.

Punktem wyjścia dla obrazów był odręczny tekst poddany fragmentaryzacji, powiększeniu, powtórzeniu. Dyplom prezentuje kilka obiektów wykonanych z gipsu, drewna i z filcu – surowych, podstawowych materiałów pozwalających na przeżycie w trudnych warunkach. Dobór materiałów stanowi materializację wyobrażeń o tym trudnym okresie. Obrazy z cyframi poruszają natomiast kwestię procesu odebrania podmiotowości ofiarom w trakcie długoletniego pobytu w obozach.

Częścią uzupełniającą dyplom jest instalacja  „Sześć_ścian”, podejmujący kwestię wolności nie tylko w znaczeniu twórczej swobody, lecz również w szerokim tego słowa znaczeniu. Pracę stanowi sześć dużych (2m x 2m) kwadratów z podrdzewiałej blachy, w której zostały wycięte hasła dotyczące wolności. Sześcian stanowi tu symbolem symetrii, harmonii, równowagi, niezawodności, wzajemności i wolności. Jednocześnie jest także klatką, w której zamknięte są hasła. 

„MuzoTeka66-400” – ikona miasta

Projekt powstał pod wpływem sukcesu polskiej architektury projektowanej dla muzyki. Jest pomysłem dla rodzinnego miasta autorki, czyli Gorzowa Wielkopolskiego. Na wzór obiektów w dużych miastach budynek zachęcałby mieszkańców do integracji, korzystania z kultury a także wzbudzałby w nich poczucie dumy.

Obiekt został nazwany „MuzoTeką 66-400” od połączenia słów: muzyka, greckiego słowa „theke” – oznaczającego zbiór oraz kodu pocztowego Gorzowa, który jednoznacznie określa przynależność tego obiektu do miasta. Kształt budynku oraz jego wnętrze nawiązuje do płynności, ulotności muzyki oraz do jego lokalizacji – brzegu rzeki Warty, przepływu i ruchu wody.

INSIDE / OUTSIDE

„INSIDE / OUTSIDE” to cykl sensorycznych prac złożony z trzech instalacji poruszających wewnętrzną i zewnętrzną sferę kobiety. Inside nawiązuje do sfery sacrum, outside zaś do warstwy profanum. Pierwszej doświadczyć można w ograniczony sposób, poprzez skojarzenia oraz ulotne odczucia, stanowiące nawiązanie do kobiecej delikatności, emocjonalności, stanów fizjologicznych, cyklów zachodzących jej organizmie. Inside to zamknięty, prywatny świat, symbolicznie przekazany poprzez zapach, dźwięk i wideo, występujących kolejno w poszczególnych instalacjach. Sfera outside to zewnętrza skorupa, skóra, widziana przez otoczenie. Obiekty w swym kształcie oraz materiale nawiązują do kobiecej siły oraz postawy przybieranej w stosunku do współczesnego świata. Geometryczne formy, dające poczucie stabilności, zestawione z efemerycznymi substancjami, sprawiają wrażanie bezpiecznej zbroi chroniącej delikatne wnętrze.

Projekt oświetlenia z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów

Praca prezentuje proces projektowania lampy dekoracyjnej wykonanej w efekcie badań wybranego materiału, który mógłby zostać uznany jako niekonwencjonalny w dziedzinie oświetlenia: drewno. Realizacja tematu obejmuje określenie cech wybranego materiału, które będą miały bezpośredni wpływ na decyzje projektowe i staną się główną inspiracją do stworzenia oprawy oświetleniowej. Konstrukcję lampy stanowi sklejka elastyczna wygięta w sposób falisty, zawierająca trzy źródła światła. Może ona być zastosowana jako samodzielne źródło światła, bądź jako moduł będący częścią zestawu lamp, w zależności od wielkości pomieszczenia lub oczekiwań użytkownika.