Zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych

Wybierz kategorię
Pokaż

Laboratorium Zmysłów – doświadczyć więcej

Projekt naczyń pozwala na ujarzmienie zapachów połączonych ze zmysłem smaku skierowanie oczu na ruchy a uszu na dźwięki w procesie przygotowywania posiłków. Inspiracją była ceremonia herbaty pozwalająca na koncentrację wszystkich zmysłów biorących. Głównym elementem poszukiwań było wyeliminowanie ognia i przedłużenie procesu tworzenia posiłku tak, by użytkownik mógł wziąć w nim udział z perspektywy obserwatora, przez co oczekiwanie na konsumpcję zakończy się większą przyjemnością.

„Wykrój" – autorski krój pisma

Celem pracy było zaprojektowanie kroju pisma, który znalazłby zastosowanie zarówno w ręcznie malowanych szyldach, jak i na cyfrowych bądź papierowych nośnikach. „Wykrój” ze względu na swój szeroki zakres użytkowy występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich został zaprojektowany z myślą o wykorzystywaniu go do tworzenia szablonów literniczych. Jego konstrukcja ma ułatwić ręczne wycinanie liter. W tym celu posiada ostre zwieńczenia, które w momencie zetknięciu z farbą lub inną emulsją ulegną złagodzeniu. Aby uzyskać ten sam efekt w wariancie drugim zostały wprowadzone dodatkowe punkty na krzywej budującej zakończenia w celu ich zmiękczenia. Projekt ma na celu pokazanie potencjału i możliwości, jakie niosą ze sobą kroje szablonowe.

Łódź o zwiększonym poziomie dostępności przestrzeni. Studium cech funkcjonalnych

Studium dedykowane jest projektantom i architektom, którym zależy na kształtowaniu przestrzeni w sposób odpowiedzialny, uniwersalny i niewykluczający osób z niepełnosprawnością. Jest to zbiór wytycznych, które mogą stanowić bazę do projektowania łodzi rekreacyjnych.

Projekt podejmuje wyzwanie ustalenia minimalnych parametrów niezbędnych do zwiększenia dostępności przestrzeni łodzi na podstawie testów, eksperymentów i konsultacji z użytkownikami wózków inwalidzkich i osobami starszymi.

Dzięki temu stworzony został pakiet założeń, którego głównym celem było umożliwienie użytkownikom o ograniczonej mobilności samodzielnego sterowania łodzią. Wśród wytycznych znajduje się m.in. zapewnienie dostępu do burty z każdej strony, zabiegi zwiększające widoczność ze stanowiska sternika z pozycji siedzącej, stworzenie przestrzeni na pełen obrót wózka, ułatwienie przemieszczenia się z wózka na kanapę i możliwość przyczepienia wózka

„Springer” – rower miejski

Ideą projektu było stworzenie sztywnej ramy, która jednocześnie będzie amortyzować wstrząsy wywołane nierównościami na drodze. Rama została zaprojektowana w sposób minimalistyczny, a jej amortyzacja możliwa jest dzięki wykorzystaniu sprężystości materiału: włókna węglowego. Projekt realizowany był na podstawie obliczeń wytrzymałościowych ramy, jak i stworzonych prototypów. „Springer” dedykowany jest osobom, które cenią sobie szybkość, wygodę i niezawodność w poruszaniu się po zatłoczonym mieście. Otwarty układ sprężystej ramy pozwala na jej amortyzację bez użycia amortyzatorów, które dodatkowo ważą i zwiększają awaryjność roweru. 

Czasopismo „Ładnebebe”

Celem niniejszej pracy było stworzenie czasopisma na podstawie bloga www.ladnebebe.pl. Redakcja Ładnebebe” zachęca rodziców do kreatywnego spędzania czasu z dzieckiem w taki sposób, aby zaspokoić jego potrzebę odkrywania własnego ja oraz otaczającego go świata. Zaczarowuje codzienność czytelników, przedstawiając świat zdolnych artystów i pisarzy, potrafiących spojrzeć na świat oczami dziecka. Tematem przewodnim czasopisma są dzieci, zaś główną ideą jest pokazanie poprzez obraz i słowo problematyki tolerancji, samotności, przyjaźni, wolności, empatii, poszukiwania prawdy o sobie i świecie, jak również podejmowania przez dziecko samodzielnych decyzji. Pomimo postępującej digitalizacji niniejszy projekt ma zaakcentować potrzebę istnienia prasy w jej tradycyjnym ujęciu.

Projekt całościowej identyfikacji wizualnej miasta Ruda Śląska

Celem projektu jest pokazanie tożsamości miasta Ruda Śląska przez stworzenie całościowej identyfikacji wizualnej, która będzie opierać się na określonych wzorcach, zarówno w sferze instytucjonalnej, jak i na płaszczyźnie promocyjnej. Myśl przewodnia projektu odwołuje się do miasta, które ma świadomość swojego charakteru, które jest dumne ze swej górniczej kultury i które jest innowacyjne przy jednoczesnym zachowaniu tradycji.

Głównym założeniem projektowym podczas tworzenia identyfikacji wizualnej miasta Ruda Śląska jest nawiązanie do kultury i tradycji śląskiej, w oparciu o mocno zakorzenione wartości górnicze. Cechami, które określają markę miasta, jest prostota, a zarazem i estetyka. Pierwsza cecha umożliwia zwięzłą i łatwą komunikację z odbiorcami, a jednocześnie pozwala na dostosowanie znaku i elementy graficzne do różnych celów. Druga cecha stwarza natomiast możliwość odbioru identyfikacji wizualnej miasta w sposób rzetelny i profesjonalny.

Zbudowanie silnej marki opartej przede wszystkim na tradycji przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesności pozwala na lepszą promocję miasta, zarówno w dziedzinie kultury, sportu czy historii danego regionu. Dzięki temu miasto stałoby się również miejscem atrakcyjnym do inwestowania i z całą pewnością bardziej umocniło więź pomiędzy mieszkańcami, stwarzając poczucie wspólnoty i jedności.

„Bezosobowość w portrecie zbiorowym.” Kolekcja grafik w technice przedruku anastatycznego i serigrafii

Pozbawiając bohaterów głów, autorka odbieram im tożsamość, nie naruszając przy tym ich ludzkiej natury. Postacie połączone są w sposób chwilowy i równocześnie trwały przez wspólny cel, który z czasem ulegnie przemianie wraz z ich rolami, pozostawiając tylko fotografię jako dokumentację, dowód, wspomnienie. Ostatnim elementem procesie twórczym jest refleksja nad relacją artysty z odbiorcą i poszanowanie autonomiczności jego myśli. Na interpretacje grafik wpływa osobowość odbiorcy i kontekst, w którym się znajduje. Odebranie bohaterom jestestwa sprawia, że to odbiorca przez swoje doświadczenia i emocje odczytuje obraz i nadaje mu nową, własną tożsamość. To właśnie owo powracające, odmienione echo myśli, jest dla autorski najbardziej ekscytujące.

„Bobiblo” – kolekcja wielofunkcyjnych opakowań na audiobooki dla dzieci

Bobiblo to kolekcja audiobooków z wierszami dla dzieci. Projekt obejmuje serię czterech opakowań na nośniki – płyty CD wraz z opakowaniem zbiorczym oraz serią materiałów promocyjnych. Głównym celem było nadanie projektowanym opakowaniom dodatkowej funkcji, aby mogły służyć również jako zabawka oraz ozdoba dziecięcego pokoju. Założenie to zostało zrealizowane poprzez zamieszczenie w każdym z opakowań jednostkowych planszy aktywizujących z ilustracją.

Każdy z audiobooków zawiera wybór wierszy jednego ze znanych autorów polskiej poezji dla dzieci: Czesława Janczarskiego, Wandy Chotomskiej, Juliana Tuwima i Jana Brzechwy. Jeden z utworów (lub cykl utworów) każdego autora posłużył za motyw przewodni danego opakowania i do niego nawiązuje ilustracja. Grafiki stanowią nową interpretację klasycznych wierszy. Plansze zawierają elementy manipulacyjne (np. puzzle) lub edukacyjne, które pomagają małemu odbiorcy skupić uwagę na słuchanej treści, zapewniając wrażenia wizualne. Typografia użyta w tytułach opakowań została stworzona specjalnie dla celów tego projektu.

Każde z opakowań jednostkowych składa się z trzech połączonych tekturowych paneli, które po złożeniu w jedną stronę tworzą kwadratowe, płaskie pudełko, a w drugą: ramkę-namiot, która pozwala wyeksponować znajdującą się w środku ilustrację. Wymiary opakowań: 20x20x2cm; po rozłożeniu do postaci ramki: 20x 20x17,3 cm.

Materiały promocyjne wykorzystują elementy ilustracji z opakowań. Zaprojektowane zostały plakaty, pocztówki, inne gadżety (zeszyty, torby materiałowe, naklejki i przypinki) oraz layout strony internetowej.

Lokalny surowiec – bursztyn. Projekt biżuterii.

SUCCUS to z łacińskiego sok. To także ujęcie bałtyckiego bursztynu w nowej formie. Projekt polegał na zgłębieniu tradycji i rzemiosła związanego z obróbką surowca. Dotyczy on także szerszego problemu, jakim jest wizerunek oraz tożsamość bursztynu w Polsce. Elementy projektu dyplomowego: ekspozycja procesu i zapachu bursztynu, projekt biżuterii oraz branding.

Zachowanie tożsamości miejsca. Nowy prom na Przekop Wisły

Projekt ma na celu zachowanie tożsamość miejsca oraz dziedzictwa kultury technicznej Przekopu Wisły. Na nowym ujściu Wisły od 1895 roku, pomiędzy Świeminem a Mikoszem, do dziś działa przeprawa promowa, jednak obecnie funkcjonujący na niej prom utracił unikatowy charakter, jaki mieli jego poprzednicy. Z uwzględnieniem potrzeb dzisiejszych użytkowników oraz w odniesieniu do historycznego wzorca powstała koncepcja nowego promu dedykowanego przeprawie na Przekopie Wisły. Statek ma zapewnić komunikację przy ujściu Wisły przez cały rok i całą dobę, również w trudnych warunkach pogodowych. Na pokładzie promu mieści się 19 aut i do 100 pasażerów a do obsługi promu wystarczą 4 osoby. Wymiary promu to 49 m długości całkowitej i 18 m szerokości. W projekcie opracowano układ funkcjonalny, oznakowania pokładu, oświetlenie, aranżacje sterówki i pomieszczenia dla pasażerów oraz uwzględnione zostały przepisy dotyczące bezpieczeństwa.