Zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych

Wybierz kategorię
Pokaż

„Zamieszka”

Dyplom został wykonany w technice linorytu. Bazuje na obserwacji codzienności, w której ludzie łatwo ulegają negatywnym emocjom. Nagromadzenie monotonii i stresu sprawia, że małe błahe sytuacje urastają do rangi wielkich konfliktów. Kompozycja jest przedstawieniem sytuacji, gdzie nikt z tymi emocjami nie walczy i daje im się ponieść.
Praca powstała w dwóch wariantach: druk na bieli pozwala zrozumieć ideę a druk na czerni zmusza do podejścia i analizy użytej techniki.

„Strach. Od początku do końca”

Interaktywna instalacja multimedialna, która jest wyjściem poza dotychczasowy obszar doświadczeń autora oraz eksperymentem w obrębie nowego medium, jakim jest rzeczywista przestrzeń. Motywem powstania pracy było zbadanie i zdefiniowanie stanu emocjonalnego, jakim jest strach. Proces tworzenia instalacji rozpoczął się od analizy strachu i lęku a zakończył na pytaniu, czym jest ludzkie życie w kontekście emocji. Dokładny research pozwolił zdefiniować, że strach powstaje gdzieś pomiędzy pracą a życiem prywatnym, dzieciństwem a dorosłością. Według autora strach jest reakcją nie tylko na nasze codzienne życie, ale także emocją generowaną przez współczesną popkulturę. W projekcie zostało zadanych wiele pytań: czym jest strach? Czym jest lęk? Są to pytania, z którymi odbiorca pozostaje sam na sam. Poprzez użycie linearnych animacji oraz pomocniczych kontrastowych apli kolorystycznych, powstała szybko zmieniająca się, opresyjna przestrzeń.

„Notatki. Refleksje nad przebiegiem procesu twórczego”

Gdzie zaczyna się twórczość? Czy dzieło sztuki jest tylko zwieńczeniem procesu twórczego? Czy tworzenie jest działaniem w pełni świadomym czy też wynikiem przypadkowego błądzenia i poszukiwania?

„Notatki” to instalacja, która jest próbą usystematyzowania i udokumentowania przebiegu procesu twórczego. To zbiór szkiców i notatek, które powstawały w trakcie pracy nad dziełem. Szkice, które zazwyczaj mają roboczy charakter i są tylko wstępem do właściwego dzieła, same przeistaczają się w dzieło. Zyskują swoją ekspresję. Stają się uniwersalnym i autonomicznym elementem świata sztuki.

Projekt składa się z trzech elementów:
– kartek z zeszytów szkolnych, pokrytych notatkami autorki
– wielkoformatowych grafik – monumentalnych reprodukcji notatek
– książki artystycznej (21×15 cm, 200 stron, nakład 3 egzemplarze), zawierającej autorski tekst – osobistą refleksję nad przebiegiem procesu twórczego, ilustrowaną reprodukcjami notatek. 

Font Janek oraz publikacja „Font i jego technologie”

Janek jest rodziną krojów bazującą na stylistyce polskiego ręcznego szyldownictwa. Inspiracją estetyczną do jego powstania była książka Janusza Wojeńskiego Technika Liternictwa. Krój został stworzony w nowej technologii Variable Fonts, która pozwala na płynną interpolację z poziomu pliku, a nie programu, dzięki czemu możliwe jest płynne przejście od dwóch skrajnych wartości (np. light i extra bold) za pomocą suwaka w programie. Technologia ta pozwala także na umieszczenie całej rodziny w jednym pliku.

W przypadku Janka technologia została użyta do interpolacji pomiędzy osią grubości oraz wielkości optycznych – font jest więc w stanie płynnie stanie dostosować do konkretnej wielkości (np. jego kontrast i szczegółowość elementów zwiększa się przy wraz z rozmiarem). Font wspiera większość języków z zakresu Latin.

Komplementarnym elementem dyplomu jest broszura Font i jego technologie” skupiająca się na technicznych aspektach, z którymi na co dzień ma do czynienia projektant. Takie zagadnienia jak hinting, silniki renderowania, czy rozszerzenia plików krojów potrafią zmienić ostateczny efekt pracy, więc mieć świadomość, dlaczego tak się dzieje. Na potrzeby publikacji został zaprojektowany także pikselowy krój Piksi.

„Marzenie” – książka obrazowa

Picturebook „Marzenie” to opowieść o dziewczynce, która szyje wymarzoną sukienkę. Operując warstwą słowną i wizualną, książka dotyka zagadnień osobistych, lokalnych i globalnych: od kobiecości do godnych potępienia praktyk przemysłu odzieżowego. „Marzenie” przeznaczone dla czytelników różnych kategorii wiekowych. Ma stawiać pytania o kondycję świata i naszych dusz.

„Sztuka ciszy” – transplantologia w architekturze letniej kawiarenki w Rogoźniku

Projekt wielofunkcyjnego obiektu na wyspie w Rogoźniku powstał na podstawie istniejącego obiektu powstałego w latach 70-tych XX w. i stanowi przykład swoistej transplantologii w architekturze. Odtworzone kształty, atmosfera i idee z obecnego, zdewastowanego budynku, zostają powtórzone w nowej architekturze. Dzięki temu zabiegowi, trwałość obiektów, nie tylko fizyczna, może się wydłużyć.

Nowo projektowana przestrzeń daje możliwość do kontaktu człowieka z naturą. Gęsta roślinność ukrywa obiekt, daje możliwość wyciszenia. Kompleks składa się w dwukondygnacyjnego układu pomieszczeń. Niższy poziom jest częściowo zatopiony w terenie, natomiast wyższy składa się z trzech przeszklonych brył. W jednej z nich została odtworzona idea letniej kawiarenki.

Rozmieszczenie elementów konstrukcyjnych w szklanych kostkach wynika z obrysu ścian oryginalnego obiektu. Projekt próbuje ukazać problem niszczenia i wyburzania cennych obiektów architektonicznych w Polsce. Jest to próba wskazania możliwej drogi w ratowaniu tego typu miejsc.

Projekt Systemu Informacji Wizualnej dla budynków Akademii Muzycznej w Katowicach

System informacji został zaprojektowany z myślą o studentach, pracownikach i gościach Akademii Muzycznej. Wybór miejsca wynika z zainteresowania funkcjonowaniem placówki z tradycjami, która kształci światowej sławy muzyków i mieści się w pięknie odrestaurowanym zespole budynków, które są jedną z wizytówek Katowic.

Celem pracy było stworzenie koncepcji spójnego systemu informacji wizualnej, który ma pomóc użytkownikom Akademii w poruszaniu się po niej, rozwiązanie ich problemów w przemieszczaniu po budynkach oraz usprawnienie istniejącego systemu. W procesie projektowym szczególna uwaga została zwrócona na potrzeby odbiorców oraz dopasowanie rozwiązań projektowych do wystroju i architektury wnętrz. Koncepcja zakładała stworzenie monochromatycznej, surowej i prostej w odbiorze identyfikacji nawiązującej do charakteru instytucji związanej z muzyką, główną inspiracją było zagadnienie rytmu.

Zabawka dla dzieci rozwijająca kreatywność we współpracy z marką Boomini

„Nejbi” to zabawka dla dzieci rozwijająca twórcze myślenie, umiejętności manualne, zmysł przestrzenny, a co najistotniejsze wspomagająca rozwój kompetencji społecznych i wrażliwości emocjonalnej najmłodszych poprzez zabawę w sąsiedztwo. „Nejbi” to mała społeczność i nowe spojrzenie na domki dla lalek. Zabawa porusza tematykę życia we wspólnocie, przynależności do małej społeczności, różnic i problemów społecznych. Ponadto jej zadaniem jest nauka tolerancji, zrozumienia i empatii, a także przekazywanie dobrych wzorców funkcjonowania w społeczeństwie. Dodatkowo zabawka ma uczyć podstawowych systemów wartości, jakimi są: miłość, przyjaźń, rodzina i pomagać w zawieraniu nowych znajomości i budowaniu więzi.

Identyfikacja wizualna Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie

W ramach pracy dyplomowej powstała identyfikacja wizualna nieistniejącego już Muzeum Techniczno-Przemysłowego w Krakowie. Projekt ma zachęcić do zapoznania się z historią zapomnianej placówki. Inspiracją był wpływ tej instytucji na kulturowy krajobraz ówczesnego Krakowa i postać jego założyciela, Adriana Baranieckiego.

Ważnym problem było zobrazowanie bogatej kolekcji i odniesienie się do przewodniej myśli twórcy muzeum. Powołując instytucję, pisał on o „podniesieniu przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem rękodzieł w kierunku technicznymi artystycznym”. Było to pierwsze muzeum na ziemiach polskich oraz pierwsza instytucja, gdzie kobiety mogły zdobyć wykształcenie na tzw. kursach dla kobiet.

Projekt poprzedziła analiza historii muzeum w oparciu o źródła pisane, rozmowy z pracownikami m.in. Muzeum Etnograficznego, wizyty w muzeach (kolekcja MTP rozsiana jest po krakowskich instytucjach). Logo jest dynamiczne. Składają się na niego 22 sygnety, ilustrujące różne kolekcje muzeum. Obiekty wybrane zostały z różnych dziedzin – przez lokalne rękodzieło po kolekcję syberyjskiej. Sygnet może zmieniać się w zależności od wydarzenia, co podkreśla niejednolity charakter muzeum.

Adaptacji zabudowań folwarcznych we wsi Kamień

Tematem mojej pracy dyplomowej stało się zagadnienie adaptacji zabudowań folwarcznych w mojej rodzinnej wsi Kamień, w województwie małopolskim. Znajdująca się w bardzo złym stanie stodoła stała się wiejskim centrum kultury oraz integracji. W mojej wsi nie ma miejsca gdzie mieszkańcy mogliby wspólnie pobyć, rozwijać swoje pasje, gdzie możaby organizować wiejskie dożynki, tradycyjne konkursy na palmę wielkanocną czy najpiękniejsze wieńce. W mojej wsi istniał kamieniołom kamienia wapiennego, dlatego ten materiał dominuje wnętrze budynku. Chciałam aby cała aranżacja opierała się na naturalnych materiałach stąd kamień, taki jak wapień, piaskowiec, trawertyn, elementy wiklinowe. Oprócz tego zależało mi aby kolortyka utrzymana została w barwach ziemi, we wnętrzu dominują kremy, beże, brunatne brązy. Podczas procesu adaptacji budynku, dobudowy mogą być zaprojektowane jeśli szanują wszystkie ważne części budowli, jej dawne otoczenie, równowagę kompozycyjną. Elementy przeznaczone do zastąpienia części brakujących powinny harmonijnie włączać się do całości odróżniając się zarazem od partii autentycznych - w myśl tej zasady zapisanej w Karcie Weneckiej  zaprojektowana została prosta, minimalistyczna dobudówka stodoły.