Zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych

Projekt dyplomowy identyfikacji Zamku Piastowskiego w Raciborzu jest próbą stworzenia spójnego wizerunku Zamku oraz zachęcenia odbiorców do zapoznania się z jego historią, eksponatami oraz szerokim wachlarzem atrakcji turystycznych. Poza elementami identyfikacji wizualnej i logo praca magisterska obejmuje serię plakatów, publikację związaną z legendami o Zamku oraz materiały promocyjne.

Głównym zadaniem realizacji było zbudowanie tożsamości wizualnej grodu poprzez stworzenie rozpoznawalnego, interesującego pod względem języka twórczego wizerunku, który przedstawiłby motywy średniowieczne w oszczędnym ujęciu. Forma graficzna nawiązuje do historii Zamku, prezentując ją w przetworzonej, współczesnej interpretacji. Zarówno identyfikacja wizualna, jak i publikacja zostały zaprojektowane we współpracy z władzami Zamku Piastowskiego, z planem wdrożenia projektu.