Zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych

Rolnictwo, wbrew stereotypom, to ważna część gospodarki  a przede wszystkim gałąź biznesu. Charakter pracy rolnika i wynikający z niego zakres obowiązków oraz ich specyfika (połączenie pracy fizycznej z prowadzeniem księgowości, marketingu, znajomości rynku, produktów rolnych) doprowadziły do chaosu w wielu gospodarstwach. Stąd pomysł na narzędzie, które wspomoże organizację pracy małych i średnich gospodarstw rolnych oraz wpłynie na ich kulturę ekonomiczną i lepsze zarządzanie.

„Kalendarz rolnika” to kompleksowe narzędzie wspomagające pozyskiwanie danych, ich porządkowanie, analizowanie, a także planowanie oraz zarządzanie finansami gospodarstwa rolnego. Projekt składa się z kalendarza książkowego oraz kart pracy. Mimo zróżnicowania polskich rolników, został przemyślany tak, aby pomóc zarówno gospodarstwom nastawionym na uprawę, jak i hodowlę. Problem projektowy, założenia projektowe – w końcu – koncepcja „Kalendarza...” oparte są na dogłębnej analizie potrzeb użytkownika oraz specyfiki jego kontekstów użytkowych.