Zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych

Ashka to projekt z pogranicza materiałoznawstwa i wzornictwa. Problem w zagospodarowaniu odpadu: popiołu stał się inspiracją stworzenia nowego materiału. Głównym celem projektu było jak najefektywniejsze wykorzystanie popiołu również z uwagi na potencjalną doniosłość ekologiczną oraz ekonomiczną tego odpadu. Autor przeprowadził wnikliwą analizę rynku energetyki, która pokazała ogromną skalę problemu. Praca badawcza dotyczyła wielu prób obejmujących zmienne takie jak: ilości procentowe odpadu wraz ze spoiwem w postaci różnego rodzaju glinek oraz zmiennych parametrów spiekania materiału. Liczne próby doprowadziły do stworzenia tworzywa zawierającego 70% odpadu. Współpraca z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej zaowocowała zbadaniem fizycznych parametrów materiału.

Dyplom pokazuje poszczególne etapy prowadzące do stworzenia tworzywa (zaprezentowanego w rozbudowanej części ekspozycyjnej). Docelowy materiał został wykorzystany w formie płytek w kształcie rombów. Powstałe tworzywo jest barwione oraz kształtowane naturalnie poprzez zróżnicowane połączenie glinek i popiołów.