Zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych

Projekt W Gdyni nie pada to próba przełożenia ludzkiej emocjonalności na architekturę. Niszczejący budynek dawnego Ośrodka Profilaktyczno-Wypoczynkowego Zdrowie, znajdujący się w Gdyni-Orłowie, stał się pretekstem do ukazania procesu przemijania architektury, przejmowanej przez otaczającą ją naturę. Wykorzystując trwający proces oraz bliskość natury – morza i lasu, w budynku wytyczono drogę, która prowadzi odbiorcę przez zmieniającą się atmosferę i wprowadza w różne nastroje. Zestawione ze sobą poszczególne części projektu są opisane jako przeszłość, przyszłość i teraźniejszość: od melancholii przeszłości, do uciechy z chwili teraźniejszej, przez niepewną przyszłość, o której myśli na zmianę radują i przerażają. Pozytywne i negatywne emocje są nieodłączną częścią naszego życia, a ich zmienność i cykliczność łączy nas z wielkim cyklem natury, w którym przemijanie i odrodzenie to współistniejąca jedność.