Zestawienie najlepszych prac dyplomowych absolwentów uczelni artystyczno-projektowych

Projekt jest próbą nowego spojrzenia na instytucję, jaką jest szkoła podstawowa. Celem było ujednolicenie struktury znaków szkół podstawowych, które składają się z wielu elementów takich jak miasto, numer szkoły czy imię patrona. Głównym założeniem projektu było opracowanie spójnego systemu oznakowania szkół, którego zaletą byłaby prostota i dostępność. Projekt cechuje się elastycznością, czyli możliwością dostosowania do różnych typów szkół podstawowych. Projekt jest darmowym szablonem do wykorzystania.